Trigonometrik Fonksiyonlar

Sinus fonksiyonu Sinus fonksiyonu dik üçgenlerde karşı/hipotenüs ile bulunur. Birim çember koordinat sisteminde ordinat eksenini olarak geçer.Sinus teoremi ile kenar uzunlukları oran ile bulunabilir.Sinusle açı biliniyorsa alan bulunabilir. Kosinus Fonksiyonu…

Daha fazlasını oku