Çemberin Analitiği Konu Anlatımı PDF

Çemberin Analitiği Konu Anlatımı PDF

Çemberin Analitiği Konu Anlatımı PDF İndir

Yukardaki bağlantıya tıklayarak Çemberin Analitiği Konu Anlatımı PDF indirebilirsiniz.

ÇEMBERİN TANIMI :

Bir düzlemde sabit bir noktaya eş uzaklıkta bulunan noktaların kümesinin oluşturduğu geometri şekle çember adı verilir. Çemberin içi boş bir yuvarlaktır. Daireden farkı içi boş olduğundan ötürü alanının hesaplanamamasıdır.

çemberin tanımı
çember ve daire farkı

Çemberin Denklemi İspatı :

çember denklemi ispatı
iki nokta arası uzaklık

Standart ve Merkezil Çemberin Denklemi

çemberin denklemi

Merkezi orijin olan çembere “Merkezil Çember” denir.

merkezil çember

Birim Çember :

Merkezi orijin ve yarıçapı 1 birim olan çembere “Birim Çember” denilir.

birim çember

Trigonometri ile İlişkisi

trigonometri birim çember

Çember Belirtme Durumları

çember belirtme durumları

r> 0 ise çember belirtir.

çember belirtir


r=0 ise nokta belirtir.

nokta belirtir


r<0 ise sanal çember belirtir.

çember belirtmez

Çemberde Eşitlikler

açık hali verilen çemberin merkezini bulma
çemberin analitiği soru çözümü


Çember Belirtme Şartları

 • x.y li terim bulunmamalıdır.
 • x2 ve y2 li terimlerin katsayıları eşit olmalıdır.
 • Katsayılar eşit olmadığı takdirde ifade orantısız bir çember tarzı geometri şekil belirtebilir ve bu şekilde yarıçap merkezden her noktaya uzaklıkta olmayacaktır. •Çemberin tanımı, düzlemde sabit bir noktaya eş uzaklıkta noktaların oluşturduğu kümedir.

x.y farklı olmalı çember belirtme durumları
x.y farklı olmalı çember belirtme durumları

Çemberin Analitiği Çözümlü Sorular

Aşağıdaki soruların çözümleri için konu anlatımı bittikten sonra uğraşmanızı tavsiye ediyoruz. Uğraştıktan sonra yapamazsanız çözümünü de paylaştık bakabilirsiniz. Bu şekilde yapmanız sizi daha çok geliştirecektir.

çember analitiği çözümlü sorular pdf
çember analitiği çözümlü sorular pdf

Çemberin Analitiği Sınavdaki Yeri nedir?

 • Çemberin Analitiği kaçıncı sınıf konusudur?

Çemberin analitik incelenmesi 12.sınıfın II.dönem son konularından bir tanesidir. Lise matematik adına güncel müfredatta geometri için işlenilen en son konudur.

 • Çemberin Analitiği AYT mi TYT mi konusudur? Çemberin analitiği AYT konusudur.

11.Sınıf ve 12.sınıf konuları AYT (Alan Yeterlilik Testi) , 9. ve 10.sınıf konuları ise TYT (Temel Yeterlilik Testi Konusudur. İstisnalar olabilmekte ve ortak olarak bazı konular her iki sınavda da yer alabilmektedir. Çemberin analitiği 12.sınıf konusudur ve alan bilgisi gerektirdiğinden AYT sınavına dahildir. TYT sınavında çemberin analitiği sorusu müfredat göze alındığında sorulamaz. Çemberin analitiği 12.sınıfın konusu olduğundan ötürü AYT Matematik kısmında son derecede önemli bir yere sahiptir. 12.Sınıf konuları AYT matematik sınavında bir hayli fazla soru kontenjanına sahip konulardır. İntegrla ile harmanlanarak bir çok soru kalıbı sınavda orta ve zor olarak yer alabilmektedir.

YouTube Konu Anlatımları

YouTube destek için tıklayın !

Logaritma Konu Anlatımı PDF

logaritma

Logaritma Konu Anlatımı PDF yazımız için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak PDF indirebilirsiniz.

LOGARİTMA KONU ANLATIMI PDF İNDİR

Logaritma Fonksiyonu :

 • Üstel fonksiyonun tersidir.
 • Negatif sayıların logaritması yoktur.
 • Bir çok bilimde araç olarak kullanılmaktadır.

Şimdi detaylıca logaritma fonksiyonu ele alalım. Özellikler en alttadır.

LOGARİTMA FONKSİYONUN TANIMI

LOGARİTMANIN TELAFFUZU

Logaritma Çıkış Noktası Konu Anlatımı PDF

Logaritmanın Kullanım Alanları :

Logaritma fonksiyonu bir çok bilim dalında kullanılmaktadır. Fizik, kimya, biyoloji, doğa bilimleri, astronomi gibi daha çok fen bilimleri tarafınca kullanılmaktadır. Ekonomik durumlarda da üstel fonksiyonla birlikte kullanılabilmektedir. En yaygın ve popüler kullanım alanlarını derleyelim.

 • Deprem büyüklüğü ve maksimum genlik arasındaki ilişki
 • Desibel (db) ile ilgili ölçümler
 • Labaratuar ortamında yapılan bakteriler hakkında ki araştırmalarda (çoğalma durumları)
 • pH ve pOH hesabında

Logaritma Mucitleri

John Napier (1550-1617) : Logaritmayı Bulan İskoçyalı matematikçidir.

Gelenbevi İsmail Efendi (1730 – 1790) : Logaritma cetveli hakkında çalışmış ve zamanında rehberlik etmiş eserler vermiştir.

Şimdi Konu Anlatımımıza devam edelim.

Standart Logaritma Tabanı :

Doğal Logaritma Tabanı :

Logaritmayı Üstele Çevirmek :

Üstele çevirmek aynı zamanda tersini almaktır.

Üstel Fonksiyonu Logaritmaya Çevirmek :

logaritma konu anlatımı pdf
logaritma konu anlatımı pdf

LOGARİTMA ÖZELLİKLERİ :

Logaritma Özellikleri Büyük Foto :

Logaritmanın Sınavdaki Yeri Nedir?

Logaritma 12.Sınıf AYT Matematik konularının başlangıcıdır. 12.Sınıf konusu olması AYT Matematikte büyük rol oynadığını göstermektedir. Diğer konulara nazaran zevkli ve öğrenilmesi biraz daha kolay bir konudur. AYT Matematik sınavında her sene düzenli olarak soru gelmektedir. Ortalama 2-3 soru sorulmaktadır ve sorular çok zor gelmemektedir. Logaritma taraflı henüz çok zor bir soru gelmemiştir. Fakat şunuda unutmayın ki her konudan her türlü zorlukta soru gelebilir.

Logaritma ve Diğer Konuların İlişkisi Nedir?

Logaritma görüldüğü üzere üstel fonksiyonun tersidir. Dolayısıyla üstel fonksiyon ve üslü sayı bilgilerimizi bir hayli kullanmaktayız. Ayrıca köklü sayılarla da sorularda çok karşılaşılmaktadır. Onlara da hakim olmakta fayda var. Logaritmanın ilerki konular olan limit türev integralle güncel müfredat olarak doğrudan bir ilişkisi bulunmuyor.

Logaritma Videolu Konu Anlatım PDF

YouTube Kanalıma abone olarak ücretsiz videoları izleyebilir PDF` leri ücretsiz indirebilirsiniz. Link aşağıda.

Ücretsiz Matematik Videoları

Aşağıdaki videomuzu izlerseniz yanıt bulacağınız sorular ve kazanımlarınız.

 • Logaritmanın tanımı aralığı ne nedenleri
 • Logaritma okunuşu ve gösterimleri
 • Logaritma fonksiyonun tersini almak
 • Üstel fonksiyonun tersini almak
 • Doğal ve standart logaritma tabanı
 • Logaritma tabanı neden 1 olamaz?
 • Logaritma c tabanında 1 neden 0`dır?
 • Logaritma Soru Çözüm Taktikleri
 • Özelliklerin ispatları nereden geliyor?
 • Logaritma yeni nesil soru çözümleri

Ezbere değil, mantığa dayalı bir anlatım eşliğinde 40 dakikada logaritmayı öğrenin. YouTube platformunda daha rahat izleyebilirsiniz. Buna benzer video ve içerikler için abone olmayı unutmayın.

Karmaşık Sayılar PDF Test Konu Anlatımı

Karmaşık sayılar PDF Test Konu Anlatımı başlığımız adı altında önce bir karmaşık sayıların tanımını verelim. Karmaşık sayıların çıkışı bir sayının karesinin negatif olmasından ötürü çıkmıştır. Bu sayı i diye tanımlanmış ve karesi -1 olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak PDF testimizi indirebilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıklayarak PDF testinizi indirebilirsiniz. Faydalı olmasını diliyorum.

AHMET ÇELEN

PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN :

KARMAŞIK SAYILAR PDF TEST KONU ANLATIMI

KARMAŞIK SAYILAR EŞLENİK ÇARPIM

i SAYISININ KUVVETLERİ VE PERİYODU

KARMAŞIK SAYILAR ELİT 14 SORU

ÇÖZÜM KÜMESİ SORULARI (Sanal eşlenik Kökler)

KARMAŞIK SAYILARDA GRAFİKLER

CEVAP ANAHTARI VE NOTLAR

Yukarıda paylaştığımız soruların çözümleri video halinde YouTube Ahmet Çelen Kanalındadır, isterseniz bakabilirsiniz.

_______________________________________________________________

KARMAŞIK SAYILAR VE SINAVDAKİ YERİ?

Karmaşık sayılar eskisi gibi zor ve uzun müfredat içeren bir konu değil. Yeni değişen sınav sistemi (AYT) ile birlikte soruların daha kısa ve geçmiş yıllara nazaran daha kolay geldiğini söyleyebilmekteyiz. Ayrıca müfredat olarak karmaşık sayılarda büyük bir daraltma yapıldı. Sadece temel kısımlar kaldı. Dolayısıyla bu durumda öğrencilerin lehine bir durumdur. Karmaşık sayılar ayt matematikte kolayca net kazanabilinecek konulardandır. Her yıl yeni sınav sistemi ÖSYM AYT sınavında düzenli olarak soru sormaktadır . Soru sayısı ortalama olarak 1 ve 2 olarak görülmektedir. Önümüzdeki seneler içinde bu rakam çok değişmeyecek gibi durmaktadır.

Yazımızda paylaştığımız Karmaşık sayılar Test Konu Anlatımı PDF dosyasında yer alan sorular çıkmış sorular analiz edilerek ve çıkması muhtemel sorular için tahminler yürütülerek beceri temelli her zorlukta soru hazırlanmıştır. Soru sayısının az olmasında karşın konuyu güzel bir şekilde özetleyen nitelikli sorulardan oluşmaktadır.

KARMAŞIK SAYILAR VE DİĞER KONULAR

Karmaşık sayılar, diğer konularla doğrudan çok büyük bir ilişkisi ve temel gereksinimi olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin üslü sayılar ve logaritma gibi çok bağdaştırılabilir bir durum yoktur fakat hiç de olmadığını söyleyebilmekteyiz. Fakat ikinci dereceden denklemlerle bağdaştığını ve konuya hakim olmak adına bilinmesi gereken iki konudur. İkinci dereceden denklemlerde gerçel kök bulunmadığı takdirde bu köklerin imajiner kökler olduğunu söyleyebilmekteyiz artık.

Tek ve Çift Fonksiyonlar Konu Anlatımı PDF

Tek Fonksiyonlar :

 • f(-x) = – f(x) eşitliğini sağlarlar. (- yi dışarı kusarlar)
 • Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir.
 • Tek fonksiyonda çift dereceli terim bulunmaz.
 • Örneğin : X3 ve X5 tek fonksiyondur.

Çift Fonksiyonlar :

 • f(-x) = f(x) eşitliğini sağlarlar. ( – yi yutarlar)
 • Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir.
 • Çift fonksiyonlarda tek dereceli terim bulunmaz.
 • Örneğin : X2 parabolü çift fonksiyondur.

Tek ve Çift Fonksiyonlar Konu Anlatımı PDF olarak ücretsiz bir şekilde sizlere sunacağız. Aşağıda kırmızı bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

Faydalı olmasını diliyorum. ~ Ahmet ÇELEN

Ayrıntılı inceleyelim :

Yukarıda çift ve tek fonksiyonların özetini kısaca aktardık biraz detay bilgi isteyenler için görseller yardımıyla değerlendirelim.

PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DERECE Kavramı :

polinom-derece

Derece Kavramı Örneği :

polinom-derece

ÇİFT Fonksiyonlar ve Özellikleri :

çift fonksiyon

Çift Fonksiyonların Grafikleri :

TEK FONKSİYONLAR

TEK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ

ÖNEMLİ UYARILAR :

 • Bir fonksiyonda tek ve çift dereceli terim aynı anda bulunuyorsa bu fonksiyon ne tek ne çift fonksiyondur.
 • h(x) = 0 fonksiyonu hem tek hem çift fonksiyondur. Sebebiyse grafiğinin hem orijine hemde y eksenine simetrik olmasıdır.
sıfır fonksiyon tek mi cift mi

TEK VE ÇİFT FONKSİYONLARDA BİLEŞKE

tek ve çift fonksiyon bileşke

Birebir ve Örten Durumları Hatırlatması

birebirveorten

Tek ve Çift Fonksiyonlar Örnek Sorular

Örnek Soruların Çözümü ve cevapları

Arkadaşlar bu soruların çözümlerini video olacak şekilde YouTube kanalımda çözdüm. Aşağıdan soruların çözümü ve genel olarak videolu konu anlatımı izleyebilirsiniz. Videoyu yazıma aşağıya entegre edeceğim.

Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz videoyu YouTube platformundan daha rahat bir şekilde izleyebilirsiniz.

Tek ve Çift ve Tüm Fonksiyonlar

Fonksiyonlar matematiğin yapı taşıdır. En temel bilgiler ve diğer konuların temelidir. Fonksiyonları bu sebeple çok sağlam tutmalıyız. İlerleyen konularda limit türev integral gibi ağır konularda fonksiyon temelimiz iyi olursa zorluk çekmeyiz. Ayrıca bazı özel fonksiyonların grafiklerini çizebilmemiz ve nasıl olduğunu bilmemizde büyük kolaylık sağlar.

X2 , X3kök içerisinde x , In x gibi karşımıza çok çıkacak fonksiyonların grafiklerini bilirsek eşitsizlik ve kök (kaç noktada kesişir) gibi sorularında grafikten hiç işlem yapılmaksızın tespit edilebilir ve cevaba ulaşmış oluruz. Özet olarak fonksiyonlar hem TYT hem AYT matematik için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çarpanlara ayırma da matematiğin temelidir ikisini iyi bilirseniz sorularda her konuda olursa olsun çok zorlanmazsınız.

YouTube Ahmet Çelen Video Ders Notları

youtube ahmet çelen

Merhaba değerli öğrenciler ve öğretmenlerim. YouTube kanalımda videolarda kullandığım dersi takip ve birebir ilerleme için videolarda kullanılan ders notları ve soruların tamamını bir sayfada yayımlamak istedim. Amacımız kolaylık olsun her videonun altında veya başka yerlerde pdf notu aramaya ihtiyacınız olmasın diye bu sayfayı açmayı uygun gördüm.

Özet olarak bu yazımızda YouTube Ahmet Çelen Matematik kanalının Video Ders Notları bulunmaktadır.

YouTube Kanalımı İnceleyin :

YouTube Kanalıma direkt ulaşmak için tıklayın!

Aşağıda ilgili konu ve tanıtım amaçlı görseller paylaşılmıştır. Dokümanına ulaşmak istediğiniz ilgili konunun ilgili numarasına tıkladığınızda otomatik olarak dokümana yönlendirileceksiniz. Problem yaşamanız halinde bilgi@ahmetcelen.com.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Videolar yüklendikten sonra buradan da gerekli güncellemeyi sağlamış olacağız. Yeni video yüklendiğinde video ders notları da aynı şekilde sayfa üzerinde güncellenecek farklı bir sayfaya ulaşmanız gerekmeyecektir. Kanalda yaptığımız soru çözümlerinin pdf olarak paylaşmıyoruz isterseniz ekran görüntüsü alarak çıktı alırsınız.

Ahmet Çelen Video Ders notlarını nasıl indirebilirim?

Aşağıda ilgili konunun içerikleri yer almaktadır. Sol tarafta ilgili konunun üstüne tıklayarak otomatik olarak cihazınıza ders notunu indirebilirsiniz. Sağ tarafında ise ilgili konu ve videonun içeriği hakkında kısaca açıklamalar yapılmıştır.

DENEMELER TYT VE AYT :

Son Prova TYT Matematik Denemesini indirmek için tıklayınız!

Ahmet Çelen Fasikülleri :

 • Parabol Konu Anlatımlı Soru Fasikülü (2020-2021)
 • Konu Anlatımı
 • Soru Fasikülü
 • Video Çözümlü
 • YouTube Video Konu Anlatım Destekli
 • Müfredata ve başlangıç için uygun bir fasikül.

Parabol Fasikülü indirmek için tıklayınız.

_________________________________

AYT – Parabol Video Ders Notları :

parabol notları

1.Video Parabol Ders Notları : Parabol Giriş Temel Bilgiler

2.Video Parabol Ders Notları : Tepe Noktası ve Simetri Ekseni

3.Video Parabol Ders Notları : Parabol ile Doğru Ortak Çözümü ve Delta

4.Video Parabol Ders Notları : Genel Tekrar Karma Soru Çözümü

5.Video Parabol Ders Notları : Yeni Nesil Beceri Temelli Soru Çözümü

Parabol Zor Sorular : 6. 7. 8. Soru Çözüm Video Ders Notları

______________________________________________________________________

AYT Türev – Video Ders Notları :

türev

1.Video Türev Ders Notları : Türevin Limit Kullanarak Tanımları

2.Video Türev Ders Notları : Türev Tanjant Eğim İlişkisi ve Uygulama

3.Video Türev Ders Notları : Toplam ve Fark Durumundaki Polinom Fonksiyonların ve X ^ n formatındaki fonksiyonların türevi

4.Video Türev Ders Notları : Çarpım ve Bölümün Türevi

L-Hospital Kuralı Ders Notları : L-Hospital Kuralı ve Örnekleri

______________________________________________________________________

FONKSİYONLAR DERS NOTLARI :

Tek ve Çift Fonksiyonlar Video Ders Notları : Tek ve Çift Fonksiyonlar Full

______________________________________________________________________

KARMAŞIK SAYILAR VİDEO PDF DERS NOT

Karmaşık Sayılar Tek Video – Ders Notları : Karmaşık Sayılar Tüm Soru Çeşitleri

___________________________________________________________

logaritma

Logaritma Tanımı ve Tüm Özellikleri PDF : Logaritma Tanımı ve Tüm Özellikleri Video Ders Notu

Parabol – Konu Anlatımlı PDF

Parabol Konu Anlatımlı Örnek Sorular PDF

Konu Anlatımlı Parabol PDF İndir

Nedir bu Parabol ?

İkinci dereceden fonksiyonların özelleştirilmiş isimleri Paraboldür.. Aynı zamanda müfredat olarak ikinci dereceden fonksiyon grafik uygulamaları diye de geçer. Parabol Konu Anlatımlı PDF başlığımızda konunun özetini sizlere PDF eşliğinde sunacağız. Her sene ÖSYM 1 tane parabol sorusu sormaktadır. Video çözümlü olarak sizlerde parabol için hazırladığımız fasikülü öğretmen veya öğrenci olarak incelemenizi tavsiye ederiz. İyi çalışmalar.

Aşağıdan isterseniz YouTube üzerinden video şeklinde müfredata uygun konu anlatımlarıma bakabilirsiniz. İstersenizde özet olarak makalemizi okumaya devam edebilirsiniz. Video konu anlatımları için tıklayın.

İkinci Derecede Denklemler Hatırlatmalar :

Parabol Tanım – Giriş

Parabol Tepe Noktası

Bilinen verilerle denklem kurma :

Parabol sorularında genelde 2 farklı şekilde denklem yazmamız istenir.

 • Kökleri bilinen parabol
 • Tepe noktası bilinen parabol
 • Tabii bu veriler yeterli gelmeyecektir baş katsayıyı bilmediğimiz durumda parabol denklemini yazamayız. Grafik üzerinden parabolün üstünde olan bir noktanın koordinatları biliniyorsa denklemde yerine yazılarak baş katsayı da bulunabilir.

Delta – Parabol İlişkisi

Parabol ile Doğru İlişkisi – Ortak Çözüm

(Birbirlerine eşitleme) – Parabollerin birbirleriyle durumları

Arkadaşlar bu kısımda lütfen ezberden kaçının. Birbirlerini eşitleyerek denklem çözme olarak soru algınızı değiştirebilirsiniz. Doğru denklemleri konu anlatımdaki gibi olmayabilir – ise + diye geçer mesela o yüzden ezber değil denklem çözme mantığını kullanın burada bilmeniz gereken şey parabol ile doğru ortak çözüm yapılırken tüm ifadeler bir tarafta toplanır ve soruda verilenlere göre diskriminant incelemesi yapılır.


Parabol Soru Tüyoları (İşinize mutlaka yarayacak bilgiler)

PARABOL KONU ANLATIMI PDF – ALTIN TÜYOLAR

Lise son sınıfsanız eğer türev-parabol ilişkisini incelemenizi öneririz.

Her kaynakta hemen hemen yer verilmeyen bazı unutulan bilgileride ekleme gereği duyduk. Alan Yeterlilik Testi bilgi isteyen bir sınavdır. Dolayısıyla unutulan bilgileri de hatırlatmakta fayda vardır. Bu bilgiler tabii ki ispatlanmış bilgilerdir. İspatlarını da talebiniz doğrultusunda video ile destekleyerek yapmayı düşünüyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir, şunuda hatırlatmam gerekiyor parabolün kimi sorularında analitk geometri bilgisi gerekmekte. Bazı sorularda zorlanmışsanız analitik geometri bilginizin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

Eksikler ve bağlantıları nelerdir?

 • Önce eksiklerimizi tespit etmeliyiz.
 • Eksik olduğumuz konuyu gördüğümüzde üstüne düşmeli ve ispatlarına kadar bu konuyu anlamamız gerekiyor.
 • Örneğin çarpanlarına ayırma konusu matematiğin her kısmında karşınıza çıkabilir dolayısıyla bunda kesinlikle eksiğiniz olmamalı.
 • Onun haricinde matematikte fonksiyon altyapısı da bir hayli önem taşımakta.
 • İlave olarak doğru ve parabol sorularında eğim gibi kavramlar devreye girmektedir. Bu kavramları yan yana duyduğumuzda analitik geometri bize gülümsüyor.
 • Matematik sarmal yapıya sahiptir. Bu sarmal yapıda eksiğinizin olmaması sizin konuları ve soruları iyice kavramanızda çok büyük bir faktör olarak rol oynayacaktır.

Youtube Kanalımızdan faydalanabilirsiniz.

ahmet çelen youtube

Faydalı olması dileğiyle. Videoları YouTube platformu üzerinden daha rahat izleyebilirsiniz. Kanalı abone olup bildirimlerin tümünü açarsanız bu tarz içeriklerden ilk sizin haberiniz olur.

Toplam fark ve Yarım Açı Formülleri Trigonometri

trigonometri

Büyük görsellerle devam edelim.

Sinus formülleri
 • Diğer içeriklerimiz ve konu anlatımlarımız :

Abone ol : http://bit.ly/39cZQjM​

⭐ Parabol : http://bit.ly/parabolac
⭐ Fonksiyonlar : http://bit.ly/fonksac
⭐ Matematik İspatlar : http://bit.ly/ispatac
⭐ Türev : http://bit.ly/turevac
⭐ İntegral : http://bit.ly/integralac
⭐ Trigonometri : http://bit.ly/trigoac
⭐ Karmaşık Sayılar : http://bit.ly/karmasikac
⭐ Logaritma : http://bit.ly/logaritmac

Kanalımızda yer alan tüm video ders notları tek sayfada.

Tüm PDF Notlar : https://ahmetcelen.com.tr/dersnot/

Kitaplar Halinde Çalışmalarım : https://fliphtml5.com/bookcase/snkwz

Fen Makaleleri : https://fenbilimleri.web.tr