Tam soy ve yarı soy metaller

Tam Soy Metaller : Altın , Platin

 • Elektriği çok iyi iletirler.
 • Aşınma ve yükseltgenme direnci çok yüksek olan metallerdir.
 • Çoğunlukla parlak görünüşe sahiptirler.
 • Doğada fazla bulunmazlar.
 • Kral suyu ile tepkimeye girebilirler.
 • Altın (Au), Platin (Pt) tam soy metallere örnektir.

Yarı Soy Metaller : Civa , Gümüş , Bakır

 • HNO3 ve H2SO4 ile tepkimeye girerler.
 • Havanın oksijeni den etkilenirler, tepkimeye genellikle oksijen içeren kuvvetli asit ve bazlarla girerler.
 • Kuvvetli asit veya baz %100 iyonlarına ayrışan demektir.
 • Hg (Civa) , Cu (Bakır) , Gümüş (Ag) yarı soy metallerdendir.

Kodlama / Şifreleme kolay ezberleme taktiği olarak :

Cumhur Hak(g)sızca Ağ(g)layanları Avucunda Patlatır. diyerek kodlayabilirsiniz.

Araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerdir, düzeltme gereken kısımları bildirebilirsiniz. bilgi@ahmetcelen.com.tr

Soygazlar – Asalgazlar Özellikleri

8A Grubu

Soygazlar, diğer isimleriyle “asalgazlar”, kendini elektron sayısı olarak oktete(8) ve dublete (2) tamamlamış elementlerdir. Soygazların elektronegatiflik ve elektron ilgileri yoktur. 

Soygazlarda Helyum (He) elementi son yörüngesinde 2 elektron bulunmaktadır. Bu iki element harici tüm soygazların son yörüngesinde 8 elektron bulunmaktadır.

Soygazların Özellikleri :

 • Doğada element halinde bulunurlar.
 • Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar.
 • Kararlı yapıya sahiptirler.
 • Saydam (ışığı geçiren) bir yapıya sahiptirler.
 • Erime ve kaynama noktaları düşük elementlerdir.
 • Herhangi bir reaksiyona girmedikleri istekleri çok azdır, bileşik oluşturmazlar.
 • Isı ve elektriği iletmezler.
 • 8A baş element grubunda yer alırlar.
 • Renksizdirler.
 • Tek atomlu yani monoatomiktirler.
 • Helyum (He) ve Radon (Rn) dışındakiler havada bulunurlar.

Soygaz Elementlere Örnekler :

 • Helyum – He
 • Neon – Ne
 • Argon – Ar
 • Kripton – Kr
 • Ksenon – Xe
 • Radon – Rn